Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ogem-concern

betekenis & definitie

Sterk gediversifieerd Ned. concern, voortzetting van een bedrijf dat in 1863 werd opgericht, gevestigd te Rotterdam.

Vanaf het begin van de jaren zestig was het OGEM-beleid op expansie gericht. Internationalisatie speelde daarbij een grote rol. Een en ander ging gepaard met een sterke verhoging van het vermogensbeslag. Deze verhoging werd vrijwel geheel gefinancierd met vreemd vermogen, waardoor de solvabiliteit verminderde. De internationalisatiestrategie voldeed echter niet aan de verwachtingen. In de tweede helft van de jaren zeventig stapelden de tegenslagen zich op.

Betonund Monierbau ging failliet. De sinds 1975 bestaande samenwerking met de Nederhorstbedrijven moest wegens verliezen worden beëindigd. Lindeteves-Jacoberg kreeg met negatieve resultaten te kampen. Er ontstonden moeilijkheden bij een aantal internationale bouwprojecten, en tenslotte stagneerde ook de projectontwikkelingsmarkt. Eind 1979 werden omvangrijke voorzieningen voor verschillende internationale projecten en ontwikkelingsactiviteiten nodig. Over het boekjaar 1979 werd verlies geleden, en dit liep in 1980 nog aanzienlijk op door de verminderde solvabiliteit, de gestegen rentevoet, de kostbare financiering van projecten, en de tegenvallers op het gebied van de internationale activiteiten.

Medio 1980 werd een herstructureringsplan opgesteld. Dat was op enkele punten succesvol, maar een

faillissement kon uiteindelijk niet worden voorkomen. Een aantal OGEM-bedrijven werd als going-con cern verkocht. In mei 1984 stelde de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam een enquêtecommissie in om de gang van zaken bij het gefailleerde bedrijf te onderzoeken.