Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Oeganda

betekenis & definitie

Republiek in Oost-Afrika, begrensd door Soedan, Kenia, Rwanda en Tanzania,

236 037 km2, 13,62 mln. inw. Hoofdstad: Kampala.

ECONOMIE

De beroepsbevolking bestaat uit 5,7 mln. personen, van wie ca. 80 % in de landbouw werkt. Op 24 % van de oppervlakte (5,6 mln. ha) vindt akkerbouw plaats en 21 % van de oppervlakte wordt gebruikt als weiland. De veestapel bestaat uit ca. 5 mln. runderen, ca. 1 mln. geiten en ca. 2 mln. schapen. De akkerbouw produceert naast voedselgewassen voor de eigen bevolking koffie (150 000 t), thee (14 000 t) en katoen als commerciële gewassen. De mijnbouw levert koper, kobalt, wolfraam, fosfaat en, in geringe mate, tin.

Na de verdrijving van de vm. president Amin in 1979 is de economische situatie in het land zeer onduidelijk geworden, daar de regering, vooral in het noorden, geen controle heeft over uitgestrekte gebieden. Tienduizenden Oegandezen wonen in vluchtelingenkampen.

POLITIEK

Na de verkiezingen van dec. 1980 was M.Obote opnieuw president geworden. Obote benoemde P.Muwanga tot vice-president en O.Alimadi tot premier. De oppositie, hierin deels gesteund door waarnemers van het Britse Gemenebest, wees op tal van onregelmatigheden tijdens de verkiezingen. Ook onder Obote vond Oeganda geen stabiliteit. Wel kreeg hij van de oppositie in febr. 1981 steun voor de opbouw van het land, maar in dezelfde maand lieten ook verschillende gewapende verzetsbewegingen van zich spreken. De Oegandese Bevrijdingsbeweging (UFM) en het Revolutionaire Volksleger (PRA) van UPM-presidentskandidaat Museveni drongen op nieuwe verkiezingen aan.

Hun eisen zetten zij kracht bij door een guerrillafront te openen in de omgeving van de hoofdstad Kampala. Ook de Beweging voor de Strijd voor Politieke Rechten (MOSPOR) begon op grote schaal legerkampen, gevangenissen en radiogebouwen aan te vallen. Toen de Tanzaniaanse troepen zich in mei-juni 1981 terugtrokken, bleek het Oegandese leger niet in staat de orde te handhaven. Legereenheden, die het zonder soldij of voorraden moesten stellen, sloegen aan het muiten, zoals in Arua, de hoofdplaats van het district West-Nijl, in juni 1981. In febr. 1982 vielen 300 zwaarbewapende rebellen de grootste kazerne van het land aan en ook in mrt. 1983 vielen er tientallen doden bij botsingen met het leger. Obote probeerde op het internationale vlak de relaties met o.a.

Kenia te verbeteren. Regelmatig hielden de staatshoofden van Kenia, Tanzania en Oeganda topconferenties. In 1983 kwamen zij tot overeenstemming over de verdeling van activa en passiva van de in 1977 opgedoekte Oostafrikaanse Gemeenschap. In Saoedi-Arabië maakte de vm. dictator Amin begin 1983 bekend dat hij het verzet tegen Obotes bewind zou gaan organiseren om via algemene verkiezingen opnieuw aan de macht te komen.

LITT. J.Jorgensen, Uganda: a modern history (1981).