Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Océ-van der grinten nv

betekenis & definitie

Houdstermaatschappij van een internationale groep van ondernemingen (de Océgroep), gevestigd te Venlo.

Océ-van der Grinten had eind 1983 eigen bedrijven in 25 landen. In veel andere landen werd samengewerkt met licentienemers en wederverkopers, zodat in ca. 90 landen Océprodukten op de markt werden gebracht. Omzet boekjaar 1.12.1982 - 30.11.1983: f 1661 mln. Omzetverdeling naar sector: tekenkamer f 790 mln., kantoor f 614 mln., chemie f 102 mln., overige f 155 mln. Aandelenkapitaal ultimo boekjaar 1982-83: f 43,6 mln. nominaal, eigen vermogen: f 572 mln. Bedrijfsresultaat 1982-83: f 127,7 mln., nettowinst: f 51,2 mln. Aantal personeelsleden ultimo boekjaar 1982-83: 10904, van wie 3556 in Nederland, 4707 in de rest van Europa, 933 in Noorden Zuid-Amerika, en 1708 in de overige werelddelen.