Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Nationale adviesraad voor ontwikkelingssamen werking (nar)

betekenis & definitie

Ned. regeringsadviesorgaan, ingesteld op 22.1.1964 onder de naam Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen; de huidige naam dateert van 1975. Het besluit tot instelling van de NAR kwam voort uit de behoefte van de regering om alle geledingen van het Ned. volk intensief te betrekken bij de totstandkoming van het overheidsbeleid met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking.

De NAR is dan ook zodanig samengesteld dat het geestelijke, economische en sociale leven daarin vertegenwoordigd is (55 leden in totaal).De NAR heeft het advies uitgebracht over ontwikkelingsvraagstukken van allerlei aard. Verder zijn studiedagen gehouden over de Nieuwe Internationale Economische Orde, de toekomstige grondslagen voor ontwikkelingssamenwerking, de benadering daarvan op basis van de primaire behoeften, en het Derde Ontwikkelingsdecennium van de VN.