Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Laos

betekenis & definitie

Volksrepubliek in Zuidoost-Azië, begrensd door China, Birma, Thailand, Cambodja en Vietnam, 236 800 km2, 3,81 mln. inw. Hoofdstad: Vientiane.

ECONOMIE

Eind 1979 werd een nieuw programma van economische hervormingen ingevoerd, waardoor het tempo van de beoogde socialisering werd afgeremd. In de landbouw werd teruggekeerd naar particuliere bedrijven en een vrije markt. Daardoor hoopte de regering het land inzake rijst zelfvoorzienend te maken. In 1981, het jaar waarin een vijfjarenplan van start ging, bereikte de rijst eenongekend hoogtepunt. Het vijfjarenplan voorzag tevens in een industrialiseringsprogramma.

POLITIEK

Ook in 1980 deden zich grensincidenten met Thailand voor, waarop dit land de voedselbevoorrading onmogelijk maakte door van juni tot in aug. de grens te sluiten; begin 1981 werd de grens opnieuw voor enige tijd geblokkeerd, maar daarna werden toch enkele economische overeenkomsten gesloten. Eind 1980 vonden arrestaties plaats van burgers die van pro-Chinese sympathieën werden verdacht. De in heropvoedingskampen geplaatste ambtenaren en militairen werden in 1981 grotendeels vrijgelaten. In 1982 werden pogingen ondernomen om de verstandhouding met de VS te verbeteren. In april van dat jaar kwam het derde congres van de Revolutionaire Volkspartij bijeen. Het stelde een vijfjarenplan op en liet verder alles zoals het was. In sept. sloot Laos een vriendschapsverdrag met de DDR.

In okt. 1982 distantieerde de Thaise regering zich van aanspraken van het rechtse Laotiaanse verzet, dat er een regering in ballingschap zou zijn gevormd. In juli 1983 richtten anticommunistische Laotianen de Free People League of Laos (FPLL) op, die in het zuiden van Laos ging opereren. Thailand toonde weer meer belangstelling voor het aanknopen van betrekkingen met Laos in de hoop dat Laos daardoor onafhankelijker zou worden van Vietnam. In juni 1984 werd dit streven echter doorkruist toen er een grensgeschil ontstond over drie dorpen aan de Thais-Laotiaanse grens. De Vietnamezen grepen dit incident aan om hun greep op Laos te vergroten. In 1983 begon Laos met de VS besprekingen om de betrekkingen te normaliseren. In febr. 1983 mochten Amerikaanse technische experts een onderzoek instellen naar de 2500 vermiste Amerikanen uit het begin van de jaren zeventig.