Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Kantoorautomatisering (kantoorautomatizering)

betekenis & definitie

v., het streven om geavanceerde, geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen, in combinatie met nieuwe transmissietechnieken, te introduceren in het kantoor om daarmee de efficiëntie en de produktiviteit te verhogen.

(e) Door de komst van betrekkelijk goedkope en veelzijdige microcomputersystemen, de ontwikkeling van doelgerichte programma-apparatuur voor kantoortoepassingen en het ontstaan van openbare en lokale datanetwerken is de kantoorautomatisering in sommige bedrijven al ver gevorderd. Met kantoorautomatisering beoogt men niet zozeer het overdragen van zoveel mogelijk werkzaamheden aan computers en automaten, maar

wel het verbeteren van het functioneren van het kantoor binnen de dynamiek van een bedrijf of instelling. Een modern kantoor wordt tegenwoordig meer beschouwd als een beleidsinformatiecentrum dan als een zuiver registratiecentrum. De registrerende of administrerende taken worden tot bijzaken, die voor een belangrijk deel aan computers kunnen worden overgelaten.

Wezenlijk in de modernisering en de automatisering van kantoren is de integratie van gegevensstromen in lokale netwerken, waardoor de werkstations, terminals en/of microcomputers over alle gewenste functies kunnen beschikken. Een dergelijke integratie houdt in dat centrale gegevensbestanden vanuit uiteenlopende toepassingen te benaderen en te benutten zijn. Zo kunnen tekstverwerkingsmachines via telefoonlijnen informatie betrekken uit centrale grote computersystemen, b.v. voor het verkrijgen van bijgewerkte overzichten van voorraden voor het doen van bestellingen om die voorraden aan te vullen. Tegelijkertijd maakt een lokaal netwerk in een geautomatiseerd kantoor de elektronische postbestelling mogelijk. Berichten en mededelingen voor andere afdelingen worden ingetypt, geadresseerd en op transport gesteld. De geadresseerden nemen kennis van deze berichten via hun beeldschermen of printers.

Via regionale en landelijke datanetwerken kunnen grote bedrijven de integratie van kantoorwerkzaamheden nog verder uitbreiden over verspreid liggende filialen. De grote voordelen bestaan uit grotere doelmatigheid en tijdwinst, vooral dank zij de mogelijkheid om met centrale en voor slechts een uitlegging vatbare informatieverzamelingen (databanken) te kunnen werken. Kantoorautomatisering is nog volop in ontwikkeling. Allerlei integrerende systemen om kantoorwerkzaamheden te optimaliseren worden geregeld op vakbeurzen geïntroduceerd. Met het oog op de toekomst is kantoorautomatisering voor de meeste bedrijven, organisaties en instellingen een noodzaak. Automatisering is een verschijnsel dat zich niet alleen binnen de bedrijven maar ook daarbuiten afspeelt.

Het ontstaan van openbare datanetwerken, voor het publiek toegankelijke informatiesystemen, automatische betalingscircuits, enz. dwingt veel bedrijven uit te zien naar de nieuwste hulpmiddelen om de kantoorwerkzaamheden te vergemakkelijken en uit te breiden. De automatisering van de kantoorwerkzaamheden zal, om effectief te zijn, vaak een reorganisatie van het betreffende kantoor nodig maken.