Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Groeikern

betekenis & definitie

v./m. (-en), gemeente die binnen het herinrichtingsbeleid inzake de grootstedelijke gebieden in Nederland door de overheid is aangewezen om gedurende een bepaalde periode meer huizen te bouwen dan voor de eigen of regionale bevolkingsgroei noodzakelijk is, om aldus het bevolkingsoverschot in aangrenzende gebieden op te vangen.

(e) Door aanwijzing van groeikernen hoopt de Ned. regering te bevorderen dat het proces van de suburbanisatie tot bepaalde gebieden beperkt wordt. Daardoor kan voorkomen worden dat landschappelijk en (of) agrarisch waardevolle gebieden blijvend door een morfologische verstedelijking worden aangetast. Het overgrote deel van de groeikernen is gesitueerd in de westelijke provincies of in de zuidelijke IJsselmeerpolders. Enige uitzondering hierop vormt de dubbelkern Duiven-Westervoort.