Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Facetnota

betekenis & definitie

v./m. (-’s), door de Ned. regering opgestelde nota die het beleid beschrijft, waarbij de aandacht voor een bepaald aspect (b.v. ruimtelijk, sociaal-cultureel, financieel-economisch of betreffende het milieu) voorop staat en waarbij getracht wordt tot een integratie van alle overheidsactiviteiten te komen vanuit dat gezichtspunt.