Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Eaton, cyrus stephen

betekenis & definitie

Amerikaans industrieel, *27.12.1883 Pugwash (Canada), ♰9.5.1979 Northfield (Ohio). Eaton studeerde aanvankelijk voor priester, maar John D.Rockefeller haalde hem ertoe over om in het bedrijfsleven te stappen.

Eaton bouwde vrij snel een financieel imperium op, bestaande uit aanzienlijke belangen in de gas- en elektriciteitssector, de ijzerertsmijnen, de staal- en rubberindustrie, de spoorwegen, de scheepsbouw en het bankwezen. Als man met uiteenlopende belangstellingen, o.a. filosofie, werd hij aangetrokken door de ideeënwereld van B.Russell. Het manifest dat laatstgenoemde samen met een aantal geleerden, o.a. A.Einstein, over de gevaren van de kernwapenwedloop in 1955 de wereld instuurde, was voor Eaton aanleiding om in zijn huis te Pugwash de ontmoeting te organiseren en te financieren, tussen geleerden uit het oostelijke en het westelijke ideologische kamp. De eerste van die ontmoetingen, die bekend werden onder de benaming Pugwashconferences, vond in juli 1957 plaats. De bedoeling van deze conferenties was het bevorderen van de gedachtenuitwisseling tussen oost en west met het oog op het tot stand brengen van een internationale verstandhouding. Dat zijn initiatief een moreel succes werd, getuigt o.a. het feit dat hij de Leninprijs voor de vrede in 1960 kreeg toegekend.