Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ean-code (streepjescode)

betekenis & definitie

[<European Article Numbering], m. (-s), code die op consumptieartikelen wordt aangebracht, bestaande uit een patroon van streepjes van verschillende dikten waarmee het identificatienummer van het artikel wordt vastgelegd.

(e) De EAN-codes worden in Nederland toegekend door de Stichting Uniforme Artikel Codering (UAC), in België door het Instituut voor de Codering van Distributeurs en Fabrikanten (ICODIF). Op een zeer groot aantal consumptieartikelen, m.n. levensmiddelen, wordt thans een EAN-code aangetroffen. Deze code bestaat uit streepjes van verschillende dikte, die te zamen een getal van 13 cijfers voorstellen. De eerste twee cijfers geven het land aan (Nederland 87; België 54, VS 00-09, Frankrijk 30—37, West-Duitsland 40-43, Japan 49, Groot-Brittannië en Ierland 50, Zwitserland 76, Italië 80-83, Spanje 84 en Oostenrijk 90 en 91). De volgende vijf cijfers de producent, importeur of distributeur. De daarop volgende vijf cijfers vormen het artikelcodenummer, en het laatste cijfer heeft een controlefunctie.

Er zijn speciale afleesmachines ontwikkeld, waar bij een artikel alleen maar met de EAN-code langs een venstertje bewogen hoeft te worden. Deze machine is verbonden met de boekhoudcomputer, die per artikel de prijs kan geven en ook de totale prijs van de aankopen van een klant berekent. Aldus kan het werk aan de kassa vlotter verlopen en zonder aanslagfouten gebeuren, terwijl de voorraadbewaking zeer nauwkeurig kan plaats- hebben.