Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Computerhobby

betekenis & definitie

m., vrijetijdsbesteding waarin de microcomputer en zijn toepassingen centraal staan.

(e) De computerhobby is aan het begin van de jaren tachtig zeer populair geworden dank zij de komst van goedkope en toch veelzijdige hobbycomputers. Bijna al deze computertjes beschikken standaard over een Basic-interpreter, waardoor men na enige zelfstudie tot het schrijven van programma’s kan overgaan. De computerhobby kan veel meer omvatten dan het alleen maar schrijven van programma’s in de eenvoudige taal Basic. Gevorderde amateurs leggen zich toe op het programmeren in andere computertalen als Forth, Cobol, Lisp en Pascal. Ook wordt er veel geprogrammeerd in assembleertaal. Daardoor ontstaan programma’s in machinetaal, die de verwerkingscapaciteit van de microprocessorchip van de hobbycomputer ten volle benutten.

Echte computerhobbyïsten stellen zich ten doel om letterlijk alles van hun computer aan de weet te komen. Daar gaan vaak vele jaren van studeren en experimenteren mee heen. Dit doel is moeilijk individueel na te streven, zodat computeramateurs zich veelal verenigen. Voor elk merk en type hobbycomputer bestaan clubs, waarin ervaringen, kennis en programma’s worden uitgewisseld.

Een andere vorm van computerhobbyisme richt zich op de apparatuur. De hobbycomputers worden met zelfgemaakte extra voorzieningen uitgebreid om nog meer toepassingen mogelijk te maken. Zo kunnen hobbycomputers worden gebruikt als synthesizer voor het spelen en componeren van elektronische muziek, als centrale van een privé-huisbewakingssysteem, als decoder voor morsesignalen en als besturingsmechanisme voor robots. Ook worden op deze manier allerlei tekortkomingen aan hobbycomputers verholpen of worden zij voorzien van extra mogelijkheden die normaal alleen op duurdere computers aanwezig zijn. De laatste tijd begint ook datacommunicatie de aandacht van de computeramateurs op te eisen. Meestal met zelfgebouwde hulpapparatuur worden de hobbycomputers via bestaande telefoonlijnen met elkaar in contact gebracht voor het overseinen van gegevens en programma’s.

Een enkele maal is het zelfs gelukt via computernetwerken toegang te krijgen tot grote computers van bedrijven en instellingen. Diverse malen hebben computeramateurs zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaft tot vertrouwelijke gegevensbestanden. Dit vormt het thema van de succesvolle film Wargames. Een variant op de datacommunicatie is het onderhouden van zgn. bulletinboards. Hierbij kan een computer van een vereniging of privépersoon worden opgebeld, waarna men toegang krijgt tot gedeelten van het geheugen die als elektronisch prikbord dienst doen. Zo worden contacten gelegd en onderhouden of kan men programma’s distribueren.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!