Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Comoren

betekenis & definitie

Eilandengroep halverwege Malagasië en Oost-Afrika, 2235 km2, 370000 inw. Hoofdstad: Moroni.

POLITIEK

Tijdens de regering van A.Soilih werden in 1977 na onlusten in Malagasië meer dan 14500 Comorezen gerepatrieerd. Om dit probleem het hoofd te bieden kondigde de president een van de meest opvallende en revolutionaire programma’s in Afrika aan: de bestaande ministeries werden afgeschaft, alle ambtenaren werden ontslagen en bestaande dossiers werden verbrand. In mei 1977 werden de Comoren tot Democratische Sociale Lekenrepubliek uitgeroepen. Een jaar later (13.5.1978) werd Soilih afgezet bij een staatsgreep die werd uitgevoerd door een commando van 50 man onder leiding van de Franse huurling Bob Denard. Deze kreeg eerst een functie in de regering en werd vervolgens hoofd van de veiligheid; eind 1978 werd hij het land uitgezet. Soilih zou volgens de nieuwe machthebbers tijdens een ontsnappingspoging zijn doodgeschoten. Attoumani werd tot staatshoofd benoemd, maar na de goedkeuring van de federale grondwet op 22.10.1978 werd hij met steun van blanke huurlingen vervangen door ex-president Ahmed Abdallah, die de Federale Islamitische Republiek van de Comoren uitriep.

De president en zijn omgeving hielden economisch en sociaal de touwtjes stevig in handen. Mede dank zij hun islamitische karakter konden de Comoren rekenen op goedkope leningen van conservatieve Arabische landen. Begin 1982 poogde de president de internationaal geschonden reputatie van zijn land op te poetsen door de tijdens zijn staatsgreep gevangen genomen personen vrij te laten. Hij kondigde meteen ook een grootscheepse anti-corruptiecampagne aan. Onverwachts mocht een aantal illegale oppositiebewegingen aan de wetgevende verkiezingen van mrt. 1982 deelnemen. Naderhand bleek de oppositie geen enkele zetel te hebben behaald en verscheidene kandidaten verdwenen in de gevangenis.

Dat ook de strijd tegen de omkoperij geen onverdeeld succes was, bleek o.a. uit een schandaal dat in aug. 1982 aan het licht kwam. De vragen voor het eindexamen middelbaar onderwijs waren tevoren aan de leerlingen uit de leidinggevende kringen overhandigd. Op 30.9.1984 werd president Abdallah met 99 % van de stemmen herkozen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Op 31 dec. besloot het parlement de functie van premier af te schaffen. De president werd tevens regeringsleider.

Ondanks alles kwam er in de afgelopen jaren toch een verbetering in de betrekkingen met Frankrijk tot stand; o.a. bracht Abdallah een bezoek aan president Mitterrand. Niettegenstaande het feit dat Abdallah de autonomie van de verschillende eilanden had teruggeschroefd, verklaarde de Franse minister van Ontwikkelingssamenwerking dat een hereniging van Mayotte met de Comoren in de toekomst wenselijk was. Het eiland Mayotte weigerde in 1976 echter de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring te aanvaarden en bleef onder Parijs ressorteren.

De Franse namen voor de eilanden Grande Comore, Anjouan, Mohéli en Mayotte werden in mei 1977 veranderd in Nazjidja, Nzwani, Mwali en Mahoré.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!