Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Centrale open ruimte (cor)

betekenis & definitie

Het oorspronkelijk weinig verstedelijkte en overwegend agrarische gebied in Nederland tussen de noordelijke en de zuidelijke vleugel van de Randstad, de Brabantse stedenrij en het verstedelijkte gebied van Middenen Zuid-Limburg. Het gebied kan in vier grote eenheden onderverdeeld worden: het Middengebied of ruwweg het gebied tussen de Randstadvleugels, het rivierengebied, de Peel en het centrale deel van het Deltagebied.

In het ruimtelijke-ordeningsbeleid van de Ned. regering sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was de COR bedoeld als een eigen ruimtelijke en economische eenheid, waarin (behoudens in enkele streekcentra en groeikernen) geen of nauwelijks verstedelijking zou mogen optreden. Uitgaande van de doelstellingen van het ruimtelijke-ordeningsbeleid mag deze politiek nauwelijks geslaagd worden genoemd. Sinds 1950 is vooral het deel van de COR dat in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ligt, sterk onder druk komen te staan van de ontwikkelingen in de grote steden. Allereerst voltrok zich een snelle suburbanisatie van het wonen en daarna volgde een aanzienlijke vestiging van vooral industriële bedrijvigheid en van distribuerende groothandel voor dit gebied. Het westelijke rivierengebied kwam onder druk te staan van de ontwikkelingen in Rotterdam en Utrecht.Tussen 1976-80 steeg de werkgelegenheid van de COR met 5 % meer dan het landelijke gemiddelde; de werkgelegenheid in de bouwnijverheid evenaarde deze groei. De industriële werkgelegenheid daalde sterker dan het landelijk gemiddelde, nl. met 10 % meer.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!