Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ammoniak

betekenis & definitie

m., kleurloos, scherpruikend gas, NH3.

(e) Ammoniak is een van de belangrijkste basischemicaliën en wordt o.a. gebruikt in de kunstmestindustrie. Transport vindt meestal plaats in tankwagons; de ammoniak is dan onder druk (ca. 10 at bij 25 °C) samengeperst tot vloeistof. Door een ongeval kan een grote hoeveelheid ineens vrijkomen, en daarbij gevaar opleveren voor mens en dier. Verreweg het grootste deel van de ammoniak in de atmosfeer is van natuurlijke oorsprong. Vooral bij rotting komt veel van dit gas vrij. Ammoniak als verontreiniging die door de mens wordt veroorzaakt, geeft plaatselijke problemen.

Stank rond bio-industrieën b.v., waar ammoniak een van de stankstoffen is. Ook bestaan er sterke aanwijzingen dat ammoniak bijdraagt aan het probleem van de zure regen. In bedrijfsruimtes geldt een MAC-waarde van 18 mg/m3. De geurdrempel ligt ongeveer op 35 mg/m3.