Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 19-01-2019

Zakelijk recht

betekenis & definitie

Zakelijk recht - Men onderscheidt de subjectieve rechten in persoonlijke en zakelijke. De eerste leggen slechts een band tusschen de betrokken personen, de zakelijke hebben betrekking op bepaalde zaken en moeten door een ieder worden geëerbiedigd. Vergel. ABSOLUUT RECHT.

Het B. W. noemt in art. 584 de volgende zakelijke rechten : bezit, eigendom, erfgenaamschap, vruchtgenot, erfdienstbaarheid, pand en hypotheek. De opsomming is niet volledig. Zakelijk zijn ook de rechten van opstal, erfpacht, grondrenten en tienden, gebruik en bewoning, beklemming, terwijl ook aan de oude jacht- en vischrechten een zakelijk karakter niet kan worden ontzegd. Van den anderen kant wordt het recht van erfgenaamschap minder juist in art. 584 onder de zakelijke rechten genoemd. Veeleer oefent de erfgenaam de zakelijke rechten van zijn erflater uit. — Veelal wordt aangenomen, dat het aantal zakelijke rechten niet willekeurig voor uitbreiding vatbaar is. Voor het zakelijk karakter van een recht zal steeds eenige wettelijke grondslag moeten worden aangevoerd.