Winst betekenis & definitie

Winst - Men onderscheidt deze veelal in bruto en netto w. De eerste is b.v. bij verkoop, van hetgeen men eerst gekocht heeft, eenvoudig het voordeelig verschil tusschen verkoops- en inkoopsprijs. Onder netto w. verstaat men de bruto w., verminderd met gemaakte onkosten, soms ook met uit bedrijfsoogpunt noodzakelijke afschrijvingen en reserveeringen.