Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 19-01-2019

Wezen

betekenis & definitie

Wezen - beteekent 1) het bestaande ding (b.v. levend wezen), 2) het bepaalde zijn, dat aan een ding (in tegenstelling tot andere dingen) eigen is, de essentia, de som der constitutieve kenmerken, die de identiteit van een bepaald ding uitmaken en door welke het bepaalbaar (definiëerbaar is).

Zoo is b.v. „redelijk” een essentieel kenmerk van den mensch; „rijk” of „arm” daarentegen een onwezenlijk kenmerk. (Zie ZIJN).