Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

2019-01-17

Westfalen

betekenis & definitie

Westfalen - Pruis, provincie, 20.218 K.M.2 ; 41/8 mill. inw.; 204 per K.M.2, 51,4 % Kath., 47,2 % Prot., 1/2 % Joden. W. bestaat naar de bodemgesteldheid uit 4 zeer verschillende deelen.

1) Het Zuidelijk bergland tot en met de Roer, heeft veel delfstoffen (kool, ijzer, lood, zilver, koper, zink). Daardoor veel metaal- en weefindustrie. Bij het dorp Wenden in ’t O., op de breedte van Keulen, is platina in groote hoeveelheid aangetroffen, zoodat binnenkort met de verwerking begonnen zal worden. 40 % van Zuidelijk W. is met bosch bedekt.
2) De Munstersche kom, zeer vruchtbaar, vooral in ’t Z. tegen ’t gebergte aan, de Heilweg, vanwege de rookende fabrieken zoo genoemd, de korenschuur der provincie. Ook veel veeteelt, vooral ook varkens, die met eikels gemest worden. Land van W.sche hammen.
3) De Ravensberger kom tusschen Wezergebergten en Teutoburgerwoud, sedert de Middeleeuwen al om zijn linnen beroemd,, nu meest machinaal gemaakt. Den laatsten tijd ook veel sigarenfabrieken.
4) De Warburger kom ten O. v. het Eggegebergte tot de Wezer. — Dat zulke verschillende gebieden samen werden gebracht is een gevolg van geschiedkundige ontwikkeling. Meer eenheid dan in ’t land is er in de bevolking, meest W.sche Saksen, maar toch in ’t Z.W. ook Rijn-Franken. De boerenwoning is echter meest Frankisch, ook in !t Saksische deel. Polen zijn veel als arbeiders gekomen. Van de geheele bevolking 4,4 %, in de Rijnprov. 1 %. Van de 182.600 Polen wonen er 40.700 in de kreits Recklinghausen en vormen daar 12,7 %. In de stad Hamborn zijn er 17.400 (16,9 %), in de stad Recklinghausen 11.400 (21,2 %). Verordeningen worden hier in ’t Duitsch en Poolsch afgekondigd. Na het herstel der onafhankelijkheid van hun vaderland hebben veel Polen Duitschland verlaten.