Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Weichsel

betekenis & definitie

Weichsel - Rivier, die thans op een klein gedeelte bij Marienwerder na, waar ze grensrivier is, geheel over Poolsch grondgebied stroomt. Hij ontspringt op de N.-helling van de Beskiden on wordt bij Krakau bevaarbaar. Beurtelings zijn de rechteren de linkeroever van den W. hoog. De diepte der rivier wisselt van 2 tot 7 M.; men vindt er een groot aantal zandbanken, wier ligging telkens wisselt en waardoor de scheepvaart ernstig belemmerd wordt.

Jaarlijks hebben overstroomingen plaats, terwijl de ijsgang (gedurende 2½ maand is de W. dichtgevroren) groote gevaren oplevert, daar het ijs eerder in het bovendan in het benedengedeelte der rivier gaat smelten. Als waterweg is de W. voor landbouw, nijverheid en handel van groot belang: vooral graan en hout worden de rivier af naar Danzig vervoerd. De vischvangst heeft bij den vischrijkdóm van den W. veel te beteekenen. De lengte bedraagt 1050 K.M., de oppervlakte van het stroomgebied 190.000 K.M.2