Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Wassenaar

betekenis & definitie

Wassenaar - (wapenk.), onjuiste term voor wassende maan, doch langzamerhand ingeburgerd, vooral door de omstandigheid, dat deze figuur het blazoen der W. tot een sprekend wapen maakt. De natuurlijke stand van die figuur is, dat zij in het schild klimmende voorkomt en de hoornen naar het schildhoofd keert. Zijn de hoornen naar beneden gericht, is de w. omgekeerd; zijn zij naar de rechterzijde van het schild gericht, heet zij gewend; naar de linkerzijde gekeerd, omgewend. — Men spreekt van gezichts-w., indien oogen, neus en mond zijn afgebeeld.