Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Vloed

betekenis & definitie

Vloed - de enkel- of dubbeldaagsche beweging van den waterspiegel van een laagsten naar een hoogsten stand. De vloedhoogte is de hoogst bereikte stand. De vloedstroom is de stroom, waarmede het water in het algemeen rijst; niet altijd valt de geheele duur van den vloedstroom samen met rijzend water.