Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Visioen

betekenis & definitie

Visioen - = gezicht (Lat. visio), n.l. zóó, dat aan het geestelijke oog bovenzinnelijke dingen worden getoond, hetzij beeldend of beeldloos. Het v. behoort tot de Mystiek, maar draagt een vluchtig karakter en is iets buitengewoons, bijkomstigs. De z.g. visio Dei, het schouwen van God, is iets anders ; het duidt aan den duurzamen toestand van vereeniging met God— zie UNIO MYSTICA (Suppl.) —, éen met het genieten van God, als zaligmakend zien (visio beatifica). Zie HALLUCINATIE.

< >