Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Vezelplanten

betekenis & definitie

Vezelplanten - zijn planten, die materiaal leveren, dat tot weefsels kan worden verwerkt. Meestal rekent men tot de v. ook de planten, waarvan haren of vezels dienen voor vlechtwerk, borstelwerk of voor de papierbereiding. Voor een groot deel zijn het vezels, die daarvoor in aanmerking komen, en wel vooral bastvezels, doch ook dikwijls houtvezels of vaatbundels, terwijl in vele gevallen ook de haren van planten te zamen versponnen kunnen worden tot een draad. De belangrijkste planten, die technisch bruikbare haren leveren, zijn 1°. de soorten van katoen, zaadharen van Gossypium-soorten (plaat Vezelplanten fig. 2), 2°. de haren, die in de vruchten van verschillende Bombacaceeën zitten en die de kapok leveren en 3°. de soorten, die de z.g. plantaardige zijde leveren, zooals de zaadharen van vele Asclepiadaceeën en Apocynaceeën.

Bastvezels uit stengels of stammen kan men onderscheiden in A. Vlas en vlasachtige vezels. De voornaamste zijn 1°. Brandnetelvezels v. Urtica dioica;

2°. Vlas van Linum usitatissimum (fig. 9);
3°. Hennep van Cannabis sativa (fig. 1);
4°. Gambo-hennep of Java-jute van Hibiscus cannabinus;
5°. Sunn-vezels van Crotalaria juncea (fig. 8).
B. Boehmeria-vezels, waartoe de Rameh-vezel van Boehmeria nivea (fig. 4). C. Jute-achtige vezels, waartoe de Jute van Corchorus olitorius en C. capsularis (fig. 3). Vezels, die uitvaatbundels bestaan, onderscheidt men in A. Bladvezels, waartoe 1°. Musa-vezels (Manila-hennep) van Musa textilis;
2°. Agavevezels, Sisal, Kantala enz. van Agave rigida (fig. 5);
3°. Mauritius-hennep van Fourcroya foetida;
4°. Sanseviera-vezels;
5°. N.-Zeelandsch vlas van Phormium tenax (fig. 7);
6°. Espartovezels van Stipa tenacissima en 7°. Piassava van Attalea funifera (fig. 6) en van Leopoldina Piassaba.
B. Vruchtvezels uit de vrucht van de Cocosnoot.

Nadere bijzonderheden onder de afzonderlijke artikelen over de plantensoort. Litt.: Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, Bnd. 3; v, Iterson, Onze koloniale Landbouw, deel XIL