Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Verificatie

betekenis & definitie

Verificatie - onderzoek naar de juistheid of echtheid van iets. Zoo spreekt men van de verificatie der schuldvorderingen in een faillissement. Als verificatie-procedure wordt in het bijzonder aangeduid de procedure tot vaststelling van de echtheid van een geschrift (artt. 176—195 Rv.). Volgens art. 176 Rv. jo. art. 1914 B. W., zal een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid of onechtheid van geschriften, waarvan partijen zich willen bedienen, kunnen plaats hebben, 1) wanneer de partij, van welke men beweert, dat zij een onderhandsch geschrift geschreven of onderteekend heeft, dit ontkent;

2) wanneer de partij, tegen wie men gebruik maakt van een onderh. geschrift, door een derde geschreven of onderteekend, verklaart het geschrift of de onderteekening niet te erkennen;
3) wanneer een der partijen beweert, dat een stuk valsch of vervalscht is.