Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Vast

betekenis & definitie

Vast - eigenschap van een lichaam, daarin bestaande, dat er groote uitwendige krachten noodig zijn voor vormverandering en breuk. In tegenstelling hiermede staan de eigenschappen broos en plastisch. Scherp zijn deze qualiteiten echter niet te omschrijven, daar de werking van deformeerende krachten zeer sterk afhangt van den tijdsduur ervan.

De meeste lichamen, die bij korten duur der kracht v. moeten worden genoemd, blijken plastisch bij langdurig werkende krachten. Zulks is b.v. het geval bij harde gesteenten der aardkorst.