Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Valkenberg

betekenis & definitie

Valkenberg - gem. in Limburg, ter weerszijden van de Geul, slechts 46 H.A., daar zij weinig meer dan het stadje V. bevat. Deze plaats was vroeg een versterkte stad met niet minder dan 7 poorten; zij wordt reeds in 1041 als Falckenberch vermeld. Het stadje telt 1900 inw., die van eenige nijverheid, maar vooral van ’t pensionwezen bestaan; immers V. wordt als middelpunt van ’t Geuldal druk bezocht door vreemdelingen.

In de nabijheid vindt men op de steile „Dwingelrots”, de schilderachtige ruïne van ’t voormalige kasteel, dat reeds in 1122 genoemd wordt en meermalen werd belegerd. Beroemd is de Valkenburger Grot (steengroeve), o. a. met een kapelletje in de rots uitgehouwen; de „Fluweelen Grot”, en de nagebootste catacomben van Rome. Het stadje is in de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en verfraaid.