Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Ultra petita

betekenis & definitie

Ultra petita - Met den Romeinschen rechtsregel non u. p. (niet meer dan gevraagd wordt) duidt men aan, dat de rechter in een burgerlijk geding niet meer mag toewijzen, dan door den eischer wordt gevorderd (ook : ultra petita non cognoscitur). Onze wet bevat dien regel niet met zoovele woorden. Dat hij ook te onzent toch geldt, blijkt echter duidelijk uit art. 382, 2o Rv., dat onder de gevallen waarin requeste civiel mogelijk is noemt, dat uitspraak is gedaan omtrent zaken welke niet worden geëischt. Vergel. ook art. 649, 4o Rv.