Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Toekomstige zaken

betekenis & definitie

Toekomstige zaken - Hiervan spreekt ons B. W. in tegenstelling met tegenwoordige zaken. Het heeft daarbij niet alleen het oog op zaken, welke nog niet bestaan, maar ook op zaken, welke nog niet aan den persoon in kwestie toebehooren. In het algemeen kunnen zoowel toekomstige als tegenwoordige goederen het onderwerp eener overeenkomst uitmaken.

Men kan echter geen afstand doen van een erfenis, die nog niet is opengevallen, noch daarover eenig beding aangaan, zelfs niet met toestemming van den erflater (art. 1370 B. W.). Verder vermag schenking alleen de tegenw. goederen van den schenker te bevatten. Indien ze toekomstige goederen bevat, is zij te dien opzichte nietig (art. 1704 B. W.). Ook kan hypotheek, op straffe van nietigheid, alleen op tegenwoordige goederen worden gevestigd (art. 1220 B. W.). Vergel. nog art. 1507 B. W., dat koop en verkoop van eens anders goed nietig verklaart. Krachtens art. 1177 B. W. zijn zoowel iemands toekomstige als zijn tegenwoordige goederen voor zijn verbintenissen aansprakelijk.