Stof betekenis & definitie

Stof - is in de atmosfeer steeds aanwezig, opgewaaid van den bodem of door denrook uit schoorsteenen er in gebracht. Het in de atmosfeer aanwezige s. maakt de lucht dikwijls ondoorzichtig en troebel, vooral in de onderste lagen. Bij sommige weersgesteldheden treft men op 1000 a 2000 M. een scherpe scheiding van met s. verontreinigde en minder s. bevattende lucht aan en ziet mgn deze van uit den ballon of het vliegtuig als een scherpe horizon, terwijl de eigenlijke horizon in de wazige lucht niet te zien is.