Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Steen der wijzen

betekenis & definitie

Steen der wijzen - in de alchemie vooral het middel, dat in staat stelde onedele metalen in edele te veranderen en daardoor een van de voornaamste doeleinden van het alchemistisch zoeken. De onduidelijkheid van de alchemistische beschrijvingen maakt, dat ook allerlei andere eigenschappen er aan werden toegeschreven en dus ook de eigenschap om het leven te verlengen. De bereiding van dit wonderbare middel wordt als het groote werk, magnum opus, beschreven, doch steeds op zoodanige wijze, dat anderen, die geen adepten waren, het niet konden nadoen. Door de onbekendheid met de chemische samenstelling is het zeer goed mogelijk, dat een aantal alchemisten uit stoffen, waaraan zij niet opzettelijk goud hadden toegevoegd, dit metaal afzonderden en dus in de meening verkeerden, dat zij het uit onedel materiaal maakten; aan den anderen kant staat vast, dat een groot aantal van hen bewust fraude pleegde.