State betekenis & definitie

State - in Friesland hetzelfde als heerd in de Groninger Ommelanden. (Zie op HEERD.) Ook aan de state was verbonden het recht op uitoefening van het grietmanschap volgens tourbeurt, en het recht om een stem uit te brengen in de keuze van een pastoor, later predikant. (Zie op PATRONAAT). Wat de keuze van den grietman betreft, hierin is later verandering gekomen. (Zie op GRIETMAN). Riniastate beteekent dus de state der familie Rinia, Heremastate, de state der familie Herema, enz. Verschillende buitenhuizen en boerenplaatsen in Friesland worden nog met dergelijke oude benamingen aangeduid.