Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Sloot

betekenis & definitie

Sloot - 1) zie GRACHT.

2) N. Marie Chr., Nederl. letterk., geb. 1853 te Semarang, kwam in 1871 naar Holland en schreef onder het ps. Melati van Java vele romans, waarvan er vele in Indië spelen. Genoemd worden hier: De Jonkvrouwe van Groenerode (1874), De Familie van den Resident (1875), Fernand (1878), Van Slaaf tot Vorst (hist. rom., 1888), In Extremis (1896), De Freule (1897), Haar Held (1901). Haar verzamelde werken verschenen in 12 dln. (1900-02). Verder veel kinderboeken. Zie ook over haar: J. ten Brink, Gesch. der Noord-Ned. Letterk. III, bl. 246-264 (waarbij ook een volledige lijst harer werken).