Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Scherprechter

betekenis & definitie

Scherprechter - vroeger meester van den scherpen zwaarde geheeten, in de volkstaal beul, was belast met het voltrekken der lijfstraffelijke vonnissen. Het ambt van s. was gewoonlijk erfelijk in een bepaald geslacht; behalve een vast inkomen, werd hij voor zijn diensten meestal volgens tarief beloond, waarin waren opgenomen geeselen, brandmerken, radbraken, onthoofden en andere straffen.