Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Schatkist

betekenis & definitie

Schatkist - De kostelooze bewaring der algemeene Rijkskas te Amsterdam is bij art. 14 der wet bevattende het octrooi der Nederlandsche Bank aan deze instelling opgedragen, welke zich bovendien kosteloos moet belasten met de waarneming der functiën van Rijkskassiers te Amsterdam, Rotterdam en in alle plaatsen, waar zij agentschappen heeft of vestigt. Verder bevinden zich de gelden van den staat bij de betaalmeesters.