S betekenis & definitie

S - de Grieksche sigma, de Phoenicische samech, komt op munten, in handschriften, enz. voor als afkorting van Sacer, Salutem, Sextus (Rom. naam), signavit, seu of sive, op recepten voor sumatur (men neme) of signetur (men teekene), in de scheikunde voor sulfur (zwavel), bij ’t kompas in Engelsche uurwerken voor slow (langzaam), in Engeland voor shilling, in de muziek voor segno (Ital. teeken), op oude Fransche munten voor de stad Troyes, op Spaansche voor Sevilla. Verder is S het teeken voor stère en S of St. voor sint of sanctus (heilig).

Verdere afkortingen:


S. A. = South Australia
S. C. = Senatus consultum
S. D. A. P. = Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
S. D. P. = Sociaal Democratische Partij
S. E. = South East of Sud-Est
S. G. = Sollicitor-General
S. J. = Societatis Jesu (van de Vereeniging van Jezus, Jezuïet)
S. M. = Surgeon-Major
S. P. C. K. = Society for Promoting Christian Knowledge
S. P. Q. R. = Senatus Populusque Romanus
S. P. D. = Salutem Plurimam Dicit (bovenschrift in Latijnsche brieven)
S. S. = Staatsspoorwegen
S. S. T. T. = Salvis titulis (behoudens titels), vaak met Et H. H. = et honoribus (en eereambten)
S. V. = sub voce (onder het woord)
S. V. P. = s’il vous plait
S. V. V. = Sit venia verbo (men vergeve mij de uitdrukking)
S. I. = algemeen gebruikelijke afkorting voor Sarékat Islam.Saädang

belangrijke rivier van Midden-Celebes, ontspringt op ± 2000 M. in het Latimodjonggebergte (in het N. van het Z.W.-lijk schiereiland), doorstroomt de ± 800 M. hoog gelegen, vruchtbare en goed bevolkte hoogvlakte van Ranté Pao, daarna die van Makalé, en valt met een delta met vier monden aan de W.-kust in zee.