Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Ruige vorst

betekenis & definitie

Ruige vorst - een ijsafzetting op allerlei voorwerpen, die zich vormt bij nevelig weer en temperatuur onder het vriespunt. Wanneer de onderkoelde, d. i. onder 0° C. afgekoelde waterdroppeltjes, waaruit de nevel bestaat, in aanraking komen met allerlei voorwerpen, bevriest het water direct tot een ijsbolletje. Op het ijsbolletje zetten zich verdere druppeltjes als ijskristallen af, waardoor de voorwerpen (boomtakken, telegraafdraden) overdekt worden met een dik, doorzichtig en glasachtig ijsovertrek, of wel op het aldus gevormde ijslaagje sublimeert de in de lucht aanwezige waterdamp, waarbij zich een dikke, rijpachtige, uit groote kristallen bestaande, laag vormt, die aan de windzijde het sterkst aangroeit en zoo zwaar kan worden, dat boomtakken en telegraafdraden onder de ijsbelasting breken.

Ruige vorst komt alleen in den winter voor en kan zeer sterk zijn in het Duitsche en Oostenrijksche Middelgebergte (Brocken). Zie RIJP.