Rembours betekenis & definitie

Rembours - Bij verzending tegen r. belast zich de vervoerder met de inning van den koopprijs. Wordt deze door den geadresseerde niet voldaan, zoo geeft hij het vervoerde niet af.

In het wisselrecht verstaat men onder r. de vergoeding, waartoe degene, op wien regres wordt genomen, gehouden is.

Gepubliceerd op 17-01-2019