Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Rekening

betekenis & definitie

Rekening - 1) In de boekhouding hetgeen men onder één hoofd samenbrengt (b.v. kasrekening, goederenrekening, rekeningen voor crediteuren en debiteuren, enz.). Is een rekening zeer omvangrijk, zoo neemt men voor haar veelal een afzonderlijk boek.

2) Opgave van den schuldeischer aan den schuldenaar van hetgeen deze hem schuldig is. Is een rekening onderteekend, zoo is door den schuldeischer 10 cent zegel verschuldigd (artt. 34 en 40 Zegelwet; zie echter ook art. 37).
3) schriftelijke verantwoording van geldelijk beheer ; zie : REKENPLICHTIGHEID en COMPTABILITEIT.