Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Registers

betekenis & definitie

Registers - Zie voor zoover zij zonder tusschenkomst van een ambtenaar zijn opgemaakt ONDERHANDSCHE AKTE, voor zoover ze akten bevatten ten overstaan van ambtenaren verleden AUTHENTIEKE AKTE. Zie voor openbare registers HANDELSREGISTER.