Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Regel

betekenis & definitie

Regel - (Dr. Eduard Aug. von), 1815—1892, een der baanbrekers op het gebied van den tuinbouw, vooral in Zwitserland en Rusland, was een zoon van een leeraar uit Gotha. Hij genoot degelijk onderwijs, koos den tuinbouw tot beroep en werkte o. a. in Göttingen, Bonn, Berlijn en Zürich zóó verdienstelijk, dat hij in 1855 benoemd werd tot directeur van den Botan. tuin te St. Petersburg. In 1852 richtte hij de Zwits. tuinbouwvereeniging op en 1858 werd hij de stichter der Russ.

Mij. voor Tuinbouw. R. was een vruchtbaar schrijver, gaf o. a. in 1843 met Prof. O. Heer een Zwits. tuinb.tijdschrift uit en stichtte in 1852 het bekende maandblad „Die Gartenflora”, waarin o.a, de vele nieuwe planten uit W.- en MiddenAzië, invoeringen van zijn zoon, door hem werden beschreven en afgebeeld. Op het gebied van de fruitteelt en de boomkweekerij had R. door geheel Rusland een zeer grooten invloed.