Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 12-01-2019

Quadrivium

betekenis & definitie

Quadrivium - (Lat.), viersprong, kruisweg; in de Middeleeuwen de tweede leergang in de vrije kunsten, de muziek, arithmetica, geometrie en astronomie omvattend, waaraan het trivium (grammatica, dialectica, rhetorica) als eerste leergang voorafging; — bij de Pythagoraeërs: de groep van 4 wetenschappen betreffende getallen en grootheden: 1. de leer der volstrekte getallen (rekenkunde), 2. de leer der toegepaste getallen (muziek), 3. de leer der rustende grootheden (meetkunde), 4. de leer der bewegende grootheden (sterrekunde).