Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Protest

betekenis & definitie

Protest. - Ingeval van non-acceptatie of non-betaling van een wissel is de houder verplicht daarvan protest te laten opmaken (artt. 175, 179 K.). Deze protesten worden gedaan door een notaris of den griffier van den kantonrechter, of door een deurwaarder ; deze moeten vergezeld zijn van 2 getuigen. De protesten moeten behelzen :

1. een letterlijk afschrift van den wisselbrief, van de acceptatie, van de endossementen, van den aval en van de adressen op den wissel gesteld ;
2. de vermelding dat de acceptatie of betaling gevraagd, maar niet bekomen is ;
3. de vermelding van de opgegeven reden van het laatste ;
4. de vermelding dat protest is opgemaakt (art. 182 K. ; zie verder art. 183 K.). Zie voor de gevolgen van te laat of niet gedaan protest NON-ACCEPTATIE en NON-BETALING. Zie ook NOTIFICATIE.