Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Poging

betekenis & definitie

Poging tot misdrijf is strafbaar, zonder dat de wet het voor elk geval behoeft te herhalen, maar alleen wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zijn wil onafhankelijk niet is voltooid (artt. 45 en 78 Sr.). Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld, wordt bij poging met een derde verminderd. Staat op het feit levenslange gev.straf, dan wordt gev.straf van ten hoogste 15 jaren opgelegd (art. 45 Sr.). Poging tot tweegevecht (art. 154 Sr.), mishandeling (art. 300 Sr.) en dierenmishandeling (art. 254 Sr.), zijn niet strafbaar. Evenmin p. tot overtreding (art. 46 Sr.), behalve in enkele gevallen in bijzondere wetten met name genoemd (zie b.v. art. 271 Gem.wet).