Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Plastisch

betekenis & definitie

Plastisch wordt een lichaam genoemd, wanneer het door lang aanhoudende krachten een willekeurig groote vormverandering kan verkrijgen, zooals ook bij vloeibare lichamen voorkomt; men spreekt dan ook wel van het vloeien van het lichaam. Een voorbeeld hiervan doet zich voor bij was; doch ook veel hardere lichamen vertoonen deze eigenschap; zoo zal b.v. een staaf lak of eboniet, die in horizontalen stand aan één uiteinde is bevestigd, ten slotte krom worden. Ook ijs vertoont deze eigenschap, wat voor de beweging der gletsjers van veel belang is.