Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

2019-01-12

Pinksteren

betekenis & definitie

Pinksteren - (Gr. pentekoste, lett. de vijftigste), heet in het O. T. „feest der weken”, en is het 2e van de drie groote feesten in Israël. Het werd gevierd 50 dagen na het Paaschfeest; vandaar dat het later in Israël werd genoemd „de 50e dag”, Gr. pentekoste. Van dit woord is ons woord „Pinksteren” een verbastering.

In Israël was het het feest van „de eerstelingen van den tarweoogst”, waarbij twee brooden als eerstelingen aan Jahve werden aangeboden, Ex. 23 : 16; 34 : 22; Deut. 16 : 9 v.v. De latere Joden maakten het tot een herinnering aan de wetgeving op den Sinaï. — Op dezen dag had de uitstorting van den Heiligen Geest plaats volgens Hand. 2 : 1-13, wat als de geboorte van de Chr. kerk werd beschouwd. Het Pinksterfeest vervangt verschillende heidensche feesten. K. L. Schmidt, Die Pfingsterzählung und das Pfingstereignis (Leipz. 1919).