Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Overzetten

betekenis & definitie

Overzetten - noemt men in groentenstreken, b.v. in het Westland, een diepe bewerking van den grond, waarbij de verschillende aardlagen op haar oorspronkelijke hoogte blijven. Het staat als zoodanig tegenover het z.g. verdelven waarbij de verschillende lagen van plaats worden verwisseld, dus de bovengrond naar beneden en de ondergrond naar boven gebracht wordt. Het o. heeft ten doel, om den bodem tot groote diepte, b.v. 1 Meter, los te maken.

Daardoor kunnen de wortels zich beter ontwikkelen ; zij bekleeden een dikken grondlaag en hebben dus niet zoo licht gebrek aan vocht. Ook groote vochtigheid schaadt het gewas niet zoo gemakkelijk, omdat door den lossen bodem het water veel beter naar den ondergrond zakt en door het grondwater wordt weggevoerd. In het bijzonder is het o. van belang voor diepwortelende gewassen, zooals b.v. asperges.