Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Onwrikbaar lichaam

betekenis & definitie

Onwrikbaar lichaam - lichaam, dat door krachten of koppels, die er op werken, niet van vorm verandert. Zulks is nooit volkomen hot geval, practisch heeft steeds een vormverandering plaats, al is die ook in vele gevallen uiterst klein. Het o. l. is daarom feitelijk een theoretische abstractie. De theorie van de beweging van het o. l. is een uiterst belangrijk hoofdstuk van de theoretische mechanica. Is de massaverdeeling van het lichaam symmetrisch rondom een zekere as (in dat geval zijn twee hoofdtraagheidsmomenten aan elkaar gelijk), en is één punt van het lichaam vast, terwijl het onderworpen is aan de werking van een uniform krachtveld (b.v. dat der zwaartekracht), dan voert het lichaam een regulaire praecessie uit, waarover in het algemeen een nutatie gesuperponeerd is. Zie BEWEGING, DRAAIING.