Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Noodweer

betekenis & definitie

Noodweer - Volgens art. 41 Sr. is hij, die een op zich zelf strafbaar feit begaat, toch niet strafbaar, indien het geboden wordt door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Overschrijding van de grenzen der noodzakelijke verdediging is niet strafbaar, indien zij het onmiddellijke gevolg is geweest van eene hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.