Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 12-01-2019

Non-interventie

betekenis & definitie

Non-interventie - Het beginsel, hetwelk verbiedt, dat een staat, eigenmachtig handelend, optreedt in de binnenlandsche zaken van een anderen souvereinen staat, hetzij met dwangmiddelen, hetzij door een politieke daad; schending van dit beginsel is in strijd met de souvereiniteit der staten. Uitzonderingen maken: zelfverdediging of een bijzondere titel of overeenkomst. De Russische opvatting is dat ook de begeerte om geloofsgenooten te beschermen een grond tot interventie oplevert, doch deze opvatting wordt niet algemeen gedeeld. Men denke voorts aan de door Oostenrijk begeerde interventie in Servië, Juli 1914.