Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Non-betaling

betekenis & definitie

Non-betaling - Wordt een wissel op den vervaldag niet betaald, zoo is de houder, onverschillig of de wissel al dan niet geaccepteerd is, verplicht den volgenden dag protest te laten opmaken (art. 179 K.). Ingeval van te laat protest heeft de houder geen recht van vergoeding tegen de endossanten en moet hij zich met zijn aanspraak tegen den acceptant tevreden stellen, behoudens de verplichtingen van den trekker jegens hem, omschreven in de artt. 108 en 109 K. (art. 201 K.; zie ook art. 118 K,).